Her kan du tilmelde dit malkekvæg til Fjerritslev Dyrskue. Tilmeldingsfristen er den 16. april.

 

Ved tilmelding erklærer jeg, at tiltræde skuets almindelige og veterinære bestemmelser (se Plan og Regler).

Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.