Her kan du tilmelde dine får til Fjerritslev Dyrskue. Tilmeldingsfristen er den 16. april.

HUSK at der er krav om sundhedsdokument for flytning af dyr.For får der medbringer lam anføres nedenstående


For får der medbringer lam anføres nedenstående


 

Ved tilmelding erklærer jeg, at tiltræde skuets almindelige og veterinære bestemmelser (se Plan og Regler).

Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.